BİLİMSEL PROGRAM

10 ŞUBAT 2023 Cuma
15.00– 15.20 AÇILIŞ
Prof. Dr. Timuçin ÇİL
Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Prof. Dr. M. Ali Nahit ŞENDUR
Ankara Şehir Hastanesi
Dr. Öğr. Üyesi Aziz Ahmet SUREL
Ankara Şehir Hastanesi
Prof. Dr. Süleyman ÇETİNKÜNAR
Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Doç. Dr. Bülent GÜNGÖRER
Ankara Etlik Şehir Hastanesi
Prof. Dr. Cevdet ERDÖL
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü
  Baş Boyun Kanserleri
Oturum Başkanı: Dr. Berna ÖKSÜZOĞLU, Dr. Yılmaz TEZCAN
15.20 – 15.40 Erken Evre Baş Boyun Kanserlerinde Cerrahi Tedavi Stratejilerim Nasıl Olmalı?
Dr. Nur YÜCE
15.40 – 16.00 Radyoterapi Hangi Hastaya Niçin?
Dr. Gonca Altınışık İNAN
16.00 – 16.20 Lokal İleri ve Metastatik Hastalıkta Sistemik Tedavi Seçenekleri
Dr. İnanç İMAMOĞLU
16.20 – 16.40 Baş Bayun Kanserinde Nütrisyonel Tedavi Stratejim Nasıl Olmalı?
16.40 – 16.50 Sizden Gelen Sorular
16.50 – 17.00 Ara
  Melanom
Oturum Başkanları: Dr. Mustafa ALTINBAŞ, Dr. Mahmut Emre YILDIRIM
17.00 – 17.20 Erken Evre Malign Melanomda Adjuvan Tedavi, Kime, Ne zaman? Ne Kadar Süre İle?
Dr. Özgecan DÜLGAR
17.20 – 17.40 BRAFm Metastatik Malign Melanomda Tedavi
Dr. Ebru ÇILBIR
17.40 – 18.00 Metastatik Malign Melanomda İmmünoterapi
Dr. Ahmet GÜLMEZ
18.00 – 18.10 Sizden Gelen Sorular
11 ŞUBAT 2023 Cumartesi
  Akciğer Kanserinde Güncel Gelişmeler
Oturum Başkanları: Dr. Erdal YEKELER, Dr. Bülent YALÇIN
09.00 – 09.20 Akciğer Kanseri Cerrahisinde Temel Prensipler ve Lokal Tedaviler
Dr. Bülent KOÇER
09.20 – 09.40 Lokal İleri ve Metastatik Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde İmmünoterapi Verileri 2023
Dr. Mehmet Ali Nahit ŞENDUR
09.40 – 09.50 Sizden Gelen Sorular
09.50 – 10.00 Ara
  Akciğer Kanserinde Hedefli Tedaviler
Oturum Başkanları: Dr. Mahmut GÜMÜŞ, Dr. Doğan YAZILITAŞ
10.00 – 10.20 ALK + Metastatik Akciğer Kanserinde Tedavi Algoritması
Dr. Timuçin ÇİL
10.20 – 10.40 EGFR Mutasyonu Pozitif Metastatik Akciğer Kanserinde Tedavi Algoritması
Dr. Şebnem YÜCEL
10.40 – 11.00 ROS1, BRAF, KRAS G12c ve Diğer Nadir Mutasyonu Pozitif Metastatik Akciğer Kanserinde Tedavi
Dr. Gökmen Umut ERDEM
11.00 – 11.10 Sizden Gelen Sorular
11.10 – 12.00 Öğle Arası
  Meme Kanserinde Güncel Gelişmeler
Oturum Başkanları; Dr. Mehmet Ali GÜLÇELİK, Dr. Doğan UNCU
12.00 – 12.20 Meme Kanserinde Cerrahi Prensipler
Dr. Ümit TURAN
12.20 – 12.40 HER2 Pozitif Meme Kanserinde Adjuvan/Neoadjuvan Tedavi Algoritması 2023
Dr. Berna BOZKURT DUMAN
12.40 – 13.00 Üçlü Negatif Metastatik Meme Kanserinde Tedavi Algoritması 2023
Dr. Mutlu HIZAL
13.00-13.20 Hormon Reseptörü Pozitif Metastatik Meme Kanserinde Güncel Tedavi Algoritması 2023
Dr. Öznur BAL
13.20 – 13.30 Sizden Gelen Sorular
13.30 – 13.40 Ara
  Gastrointestinal Sistem Kanserlerinde Güncel Veriler ile 2023’de Tedavi
Oturum Başkanları: Dr. Birol BOSTANCI, Dr. M. Ali Nahit ŞENDUR
13.40 – 14.00 Lokal ileri Özofagus Kanserinde Radyoterapi ile Tedaviyi Nasıl Yönetiyorum
14.00 – 14.20 Mide Kanserinde Adjuvan/Neoadjuvan Tedavi
Dr. Gökhan UÇAR
14.20 – 14.40 Metastatik Mide ve Özofagus Kanseri Tedavisinde Güncel Tedavi Algoritması 2023
Dr. Mahmut BÜYÜKŞİMŞEK
14.40 – 15.00 Sizden Gelen Sorular
15.00 – 15.10 Ara
  Gastrointestinal Sistem Kanserlerinde 2023’ye Giriş
Oturum Başkanları: Dr. Mutlu DOĞANAY, Dr. Nedim TURAN
15.10 – 15.30 HPB Kanserlerde 2023
Dr. Tülay EREN
15.30 – 15.50 Kolon Kanserinde 2023
Dr. Burak BİLGİN
15.50 – 16.00 Sizden Gelen Sorular
12 ŞUBAT 2023 Pazar
  Genitouriner Renal Hücreli Karsinom
Oturum Başkanı; Dr. Muhammet Bülent AKINCI, Dr. Gökhan GÜRBÜZ
09.00 – 09.20 Renal Hücreli Karsinomda Cerrahi Tedavi
Dr. Levent ÖZDAL
09.20 – 09.40 Renal Hücreli Karsinomda Hedefli Tedaviler
Dr. Deniz Can GÜVEN
09.40 – 10.00 Metastatik Hastalıkta İmmünoterapi Hangi Basamakta Niçin?
Dr. Efnan ALGIN
10.00 – 10.10 Sizden Gelen Sorular
10.00 – 10.20 Ara
  Prostat Kanseri
Oturum Başkanı: Dr. Burak CİVELEK, Dr. Öner ODABAŞ
10.20 – 10.40 Lokalize Hastalıkta Cerrahi Tedavi Seçenekleri
Dr. Umut ÜNAL
10.40 – 11.00 Lokalize ve Oligometastatik Hastalıkta Radyoterapi Tedavisi?
Dr. Furkan ÖZTÜRK
11.00 – 11.20 Kastrasyon Duyarlı Hastalıkta Tedavi
Dr. Burak Yasin AKTAŞ
11.20 – 11.40 Kastrasyon Dirençli None-Metastatik ve Metastatik Hastalıkta Tedavi
Dr. Teoman ŞAKALAR
11.40 – 12.00 Sizden Gelen Sorular
12.00 – 13.00 Öğle Arası
  Mesane
Oturum Başkanları; Dr. Hakan ERÇİL, Dr. Selahattin MENTEŞ
13.00 – 13.20 Neoadjuvan Tedavi Hangi Hastaya Niçin?
Dr. İzzet DOĞAN
13.20 – 13.40 Lokalize Hastalıkta Cerrahi Tedavi
Dr. Asım ÖZYARAR
13.40 – 14.00 Nüks Metastatik Hastalıkta Sistemik Tedavi Seçenekleri; İdame Tedavi Stratejim Nasıl Olmalı?
Dr. Serkan MENEKŞE
14.00 – 14.10 Ara
  Jinekolojik Kanserler Özel Oturumu
Oturum Başkanı: Dr. Nilufer BULUT, Dr. Arife ULAŞ
14.10 – 14.30 Over Kanserinde Sistemik Tedavi
Dr. Ahmet KÜÇÜKARDA
14.30 – 14.50 Endometrium Kanserinde Güncel Onkolojik Yaklaşım
Dr. Nail PAKSOY
14.50 – 16.10 Nüks Metastatik Serviks Kanserinde Sistemik Tedavi
Dr. Sinan KOCA
16.10 – 16.20 Sizden Gelen Sorular
08 NİSAN 2022 CUMA
15.00 – 15.20 AÇILIŞ
Prof. Dr. Timuçin ÇİL
Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Prof. Dr. Mehmet Ali Nahit ŞENDUR
Ankara Şehir Hastanesi
Prof. Dr. Cevdet ERDÖL
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü
BAŞ BOYUN KANSERİ OTURUMU
Oturum Başkanları: Dr. İlhami YILDIRIM, Dr. Yılmaz TEZCAN
15.20 – 15.40 Erken Evre Baş Boyun Kanserlerinde Cerrahi Tedavi Stratejilerim Nasıl Olmalı?
Dr. Gökhan KURAN
15.40 – 16.00 Radyoterapi Hangi Hastaya Niçin?
Dr. Gonca ALTINIŞIK İNAN
16.00 – 16.20 Lokal İleri ve Metastatik Hastalıkta Sistemik Tedavi Seçenekleri
Dr. Serkan MENEKŞE
16.20 – 16.30 Sizden Gelen Sorular
16.30 – 16.40 Ara
MELANOM OTURUMU
Oturum Başkanları: Dr. Arife ULAŞ, Dr. Mahmut Emre YILDIRIM, Dr. Mahmut BÜYÜKŞİMŞEK
16.40 – 17.00 Erken Evre Malign Melanomda Adjuvan Tedavi, Kime, Ne zaman? Ne Kadar Süre İle?
Dr. Özgecan DÜLGAR
17.00 – 17.20 BRAFm Metastatik Malign Melanomda Tedavi
Dr. Gökhan UÇAR
17.20 – 17.40 Metastatik Malign Melanomda İmmünoterapi
Dr. Ahmet GÜLMEZ
17.40 – 17.50 Sizden Gelen Sorular
09 NİSAN 2022 CUMARTESİ
AKCİĞER KANSERİNDE GÜNCEL GELİŞMELER OTURUMU
Oturum Başkanları: Dr. Nurettin KARAOĞLANOĞLU, Dr. Doğan UNCU
09.00 – 09.20 Akciğer Kanseri Cerrahisinde Temel Prensipler ve Lokal Tedaviler
Dr. İlknur AYTEKİN ÇELİK
09.20 – 09.50 Lokal ileri ve Metastatik Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde İmmünoterapi Verileri 2022
Dr. Mehmet Ali Nahit ŞENDUR
09.50 – 10.00 Sizden Gelen Sorular
10.00 – 10.10 Ara
AKCİĞER KANSERİNDE HEDEFLİ TEDAVİLER OTURUMU
Oturum Başkanları: Dr. Bülent YALÇIN, Dr. Mahmut GÜMÜŞ
10.10 – 10.30 ALK+ Metastatik Akciğer Kanserinde Tedavi Algoritması
Dr. Tuğba KÖŞ
10.30 – 10.50 EGFR Mutasyonu Pozitif Metastatik Akciğer Kanserinde Tedavi Algoritması
Dr. Şebnem YÜCEL
10.50 – 11.10 ROS1, BRAF, KRAS G12c ve Diğer Nadir Mutasyonu Pozitif Metastatik Akciğer Kanserinde Tedavi
Dr. Gökmen Umut ERDEM
11.10 – 11.20 Sizden Gelen Sorular
11.20 – 12.00 Öğle Arası
MEME KANSERİNDE GÜNCEL GELİŞMELER OTURUMU
Oturum Başkanları; Dr. Mehmet Ali GÜLÇELİK, Dr. Didem ŞENER DEDE
12.00 – 12.20 Meme Kanserinde Cerrahi Prensipler
Dr. Alper PARLAKGÜMÜŞ
12.20 – 12.40 HER2 Pozitif Meme Kanserinde Adjuvan/Neoadjuvan Tedavi Algoritması 2022
Dr. Berna BOZKURT DUMAN
12.40 – 13.00 Triple Negatif Metastatik Meme Kanserinde Tedavi Algoritması 2022
Dr. Nurgül YAŞAR
13.00 – 13.20 Hormon Reseptörü Pozitif Metastatik Meme Kanserinde Güncel Tedavi Algoritması 2022
Dr. Cihan EROL
13.20 – 13.30 Sizden Gelen Sorular
13.30 – 13.40 Ara
GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANSERLERİNDE GÜNCEL VERİLER İLE 2022’DE TEDAVİ OTURUMU
Oturum Başkanları: Dr. Birol BOSTANCI, Dr. Süleyman ÇETİNKÜNAR
13.40 – 14.00 Lokal İleri Özofagus Kanserinde Radyoterapi ile Tedaviyi Nasıl Yönetiyorum?
Dr. Serkan KAPLAN
14.00 – 14.20 Mide Kanserinde Adjuvan/Neoadjuvan Tedavi
Dr. Perihan PERKİN
14.20 – 14.40 Metastatik Mide ve Özofagus Kanseri Tedavisinde Güncel Tedavi Algoritması 2022
Dr. Mert TOHUMCUOĞLU
14.40 – 15.00 Sizden Gelen Sorular
15.00 – 15.10 Ara
GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANSERLERİNDE 2022’YE GİRİŞ OTURUMU
Oturum Başkanları: Dr. Mutlu DOĞANAY, Dr. Nedim TURAN
15.10 – 15.30 HPB Kanserlerde 2022
Dr. Selin ESEN
15.30 – 15.50 Kolon Kanserinde 2022
Dr. Teoman ŞAKALAR
15.50 – 16.00 Sizden Gelen Sorular
10 NİSAN 2022 PAZAR
GENİTOÜRİNER RENAL HÜCRELİ KARSİNOM OTURUMU
Oturum Başkanları: Dr. Timuçin ÇİL, Dr. Gökhan GÜRBÜZ
09.30 – 09.50 Renal Hücreli Karsinomda Cerrahi Tedavi
Dr. Levent ÖZDAL
09.50 – 10.10 Renal Hücreli Karsinomda Hedefli Tedaviler
Dr. Mutlu HIZAL
10.10 – 10.30 Metastatik Hastalıkta İmmünoterapi Hangi Basamakta Niçin?
Dr. Öznur BAL
10.30 – 10.50 Sizden Gelen Sorular
10.50 – 11.00 Ara
PROSTAT KANSERİ OTURUMU
Oturum Başkanları: Dr. M. Ali Nahit ŞENDUR, Dr. Öner ODABAŞ
11.00 – 11.20 Lokalize Hastalıkta Cerrahi Tedavi Seçenekleri
Dr. Ediz VURUŞKAN
11.20 – 11.40 Lokalize ve Oligometastatik Hastalıkta Radyoterapi Tedavisi?
Dr. Furkan ÖZTÜRK
11.40 – 12.00 Kastrasyon Duyarlı Hastalıkta Tedavi
Dr. Timuçin ÇİL
12.00 – 12.20 Kastrasyon Dirençli Hastalıkta Tedavi
Dr. Efnan ALGIN
12.20 – 12.40 Sizden Gelen Sorular
12.40 – 13.00 Öğle Arası
MESANE OTURUMU
Oturum Başkanları: Dr. Hakan ERÇİL, Dr. Selahattin MENTEŞ
13.00 – 13.20 Neoadjuvan Tedavi Hangi Hastaya Niçin?
Dr. Burak BİLGİN
13.20 – 13.40 Lokalize Hastalıkta Cerrahi Tedavi
Dr. Asım ÖZAYAR
13.40 – 14.00 Nüks Metastatik Hastalıkta Sistemik Tedavi Seçenekleri
Dr. Naziye AK
14.00 – 14.10 Sizden Gelen Sorular
14.10 – 14.20 Ara
JİNEKOLOJİK KANSERLER ÖZEL OTURUMU
Oturum Başkanları: Dr. Nilüfer BULUT, Dr. Muhammed Bülent AKINCI
14.20 – 14.40 Over Kanserinde Sistemik Tedavi
Dr. Ali OĞUL
14.40 – 15.00 Endometrium Kanserinde Güncel Onkolojik Yaklaşım
Dr. Özkan ALAN
15.00 – 15.20 Nüks Metastatik Serviks Kanserinde Sistemik Tedavi
Dr. Müslih ÜRÜN
15.20 – 15.30 Sizden Gelen Sorular
15.30 – 15.40 KAPANIŞ