BİLİMSEL PROGRAM

08 NİSAN 2022 CUMA
15.00 – 15.20 AÇILIŞ
Prof. Dr. Timuçin ÇİL
Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Prof. Dr. Mehmet Ali Nahit ŞENDUR
Ankara Şehir Hastanesi
Prof. Dr. Cevdet ERDÖL
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü
BAŞ BOYUN KANSERİ OTURUMU
Oturum Başkanları: Dr. İlhami YILDIRIM, Dr. Yılmaz TEZCAN
15.20 – 15.40 Erken Evre Baş Boyun Kanserlerinde Cerrahi Tedavi Stratejilerim Nasıl Olmalı?
Dr. Gökhan KURAN
15.40 – 16.00 Radyoterapi Hangi Hastaya Niçin?
Dr. Gonca ALTINIŞIK İNAN
16.00 – 16.20 Lokal İleri ve Metastatik Hastalıkta Sistemik Tedavi Seçenekleri
Dr. Serkan MENEKŞE
16.20 – 16.30 Sizden Gelen Sorular
16.30 – 16.40 Ara
MELANOM OTURUMU
Oturum Başkanları: Dr. Arife ULAŞ, Dr. Mahmut Emre YILDIRIM, Dr. Mahmut BÜYÜKŞİMŞEK
16.40 – 17.00 Erken Evre Malign Melanomda Adjuvan Tedavi, Kime, Ne zaman? Ne Kadar Süre İle?
Dr. Özgecan DÜLGAR
17.00 – 17.20 BRAFm Metastatik Malign Melanomda Tedavi
Dr. Gökhan UÇAR
17.20 – 17.40 Metastatik Malign Melanomda İmmünoterapi
Dr. Ahmet GÜLMEZ
17.40 – 17.50 Sizden Gelen Sorular
09 NİSAN 2022 CUMARTESİ
AKCİĞER KANSERİNDE GÜNCEL GELİŞMELER OTURUMU
Oturum Başkanları: Dr. Nurettin KARAOĞLANOĞLU, Dr. Doğan UNCU
09.00 – 09.20 Akciğer Kanseri Cerrahisinde Temel Prensipler ve Lokal Tedaviler
Dr. İlknur AYTEKİN ÇELİK
09.20 – 09.50 Lokal ileri ve Metastatik Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde İmmünoterapi Verileri 2022
Dr. Mehmet Ali Nahit ŞENDUR
09.50 – 10.00 Sizden Gelen Sorular
10.00 – 10.10 Ara
AKCİĞER KANSERİNDE HEDEFLİ TEDAVİLER OTURUMU
Oturum Başkanları: Dr. Bülent YALÇIN, Dr. Mahmut GÜMÜŞ
10.10 – 10.30 ALK+ Metastatik Akciğer Kanserinde Tedavi Algoritması
Dr. Tuğba KÖŞ
10.30 – 10.50 EGFR Mutasyonu Pozitif Metastatik Akciğer Kanserinde Tedavi Algoritması
Dr. Şebnem YÜCEL
10.50 – 11.10 ROS1, BRAF, KRAS G12c ve Diğer Nadir Mutasyonu Pozitif Metastatik Akciğer Kanserinde Tedavi
Dr. Gökmen Umut ERDEM
11.10 – 11.20 Sizden Gelen Sorular
11.20 – 12.00 Öğle Arası
MEME KANSERİNDE GÜNCEL GELİŞMELER OTURUMU
Oturum Başkanları; Dr. Mehmet Ali GÜLÇELİK, Dr. Didem ŞENER DEDE
12.00 – 12.20 Meme Kanserinde Cerrahi Prensipler
Dr. Alper PARLAKGÜMÜŞ
12.20 – 12.40 HER2 Pozitif Meme Kanserinde Adjuvan/Neoadjuvan Tedavi Algoritması 2022
Dr. Berna BOZKURT DUMAN
12.40 – 13.00 Triple Negatif Metastatik Meme Kanserinde Tedavi Algoritması 2022
Dr. Nurgül YAŞAR
13.00 – 13.20 Hormon Reseptörü Pozitif Metastatik Meme Kanserinde Güncel Tedavi Algoritması 2022
Dr. Cihan EROL
13.20 – 13.30 Sizden Gelen Sorular
13.30 – 13.40 Ara
GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANSERLERİNDE GÜNCEL VERİLER İLE 2022’DE TEDAVİ OTURUMU
Oturum Başkanları: Dr. Birol BOSTANCI, Dr. Süleyman ÇETİNKÜNAR
13.40 – 14.00 Lokal İleri Özofagus Kanserinde Radyoterapi ile Tedaviyi Nasıl Yönetiyorum?
Dr. Serkan KAPLAN
14.00 – 14.20 Mide Kanserinde Adjuvan/Neoadjuvan Tedavi
Dr. Perihan PERKİN
14.20 – 14.40 Metastatik Mide ve Özofagus Kanseri Tedavisinde Güncel Tedavi Algoritması 2022
Dr. Mert TOHUMCUOĞLU
14.40 – 15.00 Sizden Gelen Sorular
15.00 – 15.10 Ara
GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANSERLERİNDE 2022’YE GİRİŞ OTURUMU
Oturum Başkanları: Dr. Mutlu DOĞANAY, Dr. Nedim TURAN
15.10 – 15.30 HPB Kanserlerde 2022
Dr. Selin ESEN
15.30 – 15.50 Kolon Kanserinde 2022
Dr. Teoman ŞAKALAR
15.50 – 16.00 Sizden Gelen Sorular
10 NİSAN 2022 PAZAR
GENİTOÜRİNER RENAL HÜCRELİ KARSİNOM OTURUMU
Oturum Başkanları: Dr. Timuçin ÇİL, Dr. Gökhan GÜRBÜZ
09.30 – 09.50 Renal Hücreli Karsinomda Cerrahi Tedavi
Dr. Levent ÖZDAL
09.50 – 10.10 Renal Hücreli Karsinomda Hedefli Tedaviler
Dr. Mutlu HIZAL
10.10 – 10.30 Metastatik Hastalıkta İmmünoterapi Hangi Basamakta Niçin?
Dr. Öznur BAL
10.30 – 10.50 Sizden Gelen Sorular
10.50 – 11.00 Ara
PROSTAT KANSERİ OTURUMU
Oturum Başkanları: Dr. M. Ali Nahit ŞENDUR, Dr. Öner ODABAŞ
11.00 – 11.20 Lokalize Hastalıkta Cerrahi Tedavi Seçenekleri
Dr. Ediz VURUŞKAN
11.20 – 11.40 Lokalize ve Oligometastatik Hastalıkta Radyoterapi Tedavisi?
Dr. Furkan ÖZTÜRK
11.40 – 12.00 Kastrasyon Duyarlı Hastalıkta Tedavi
Dr. Timuçin ÇİL
12.00 – 12.20 Kastrasyon Dirençli Hastalıkta Tedavi
Dr. Efnan ALGIN
12.20 – 12.40 Sizden Gelen Sorular
12.40 – 13.00 Öğle Arası
MESANE OTURUMU
Oturum Başkanları: Dr. Hakan ERÇİL, Dr. Selahattin MENTEŞ
13.00 – 13.20 Neoadjuvan Tedavi Hangi Hastaya Niçin?
Dr. Burak BİLGİN
13.20 – 13.40 Lokalize Hastalıkta Cerrahi Tedavi
Dr. Asım ÖZAYAR
13.40 – 14.00 Nüks Metastatik Hastalıkta Sistemik Tedavi Seçenekleri
Dr. Naziye AK
14.00 – 14.10 Sizden Gelen Sorular
14.10 – 14.20 Ara
JİNEKOLOJİK KANSERLER ÖZEL OTURUMU
Oturum Başkanları: Dr. Nilüfer BULUT, Dr. Muhammed Bülent AKINCI
14.20 – 14.40 Over Kanserinde Sistemik Tedavi
Dr. Ali OĞUL
14.40 – 15.00 Endometrium Kanserinde Güncel Onkolojik Yaklaşım
Dr. Özkan ALAN
15.00 – 15.20 Nüks Metastatik Serviks Kanserinde Sistemik Tedavi
Dr. Müslih ÜRÜN
15.20 – 15.30 Sizden Gelen Sorular
15.30 – 15.40 KAPANIŞ
08 NİSAN 2022 CUMA
15.00 – 15.20 AÇILIŞ
Prof. Dr. Timuçin ÇİL
Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Prof. Dr. Mehmet Ali Nahit ŞENDUR
Ankara Şehir Hastanesi
Prof. Dr. Cevdet ERDÖL
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü
BAŞ BOYUN KANSERİ OTURUMU
Oturum Başkanları: Dr. İlhami YILDIRIM, Dr. Yılmaz TEZCAN
15.20 – 15.40 Erken Evre Baş Boyun Kanserlerinde Cerrahi Tedavi Stratejilerim Nasıl Olmalı?
Dr. Gökhan KURAN
15.40 – 16.00 Radyoterapi Hangi Hastaya Niçin?
Dr. Gonca ALTINIŞIK İNAN
16.00 – 16.20 Lokal İleri ve Metastatik Hastalıkta Sistemik Tedavi Seçenekleri
Dr. Serkan MENEKŞE
16.20 – 16.30 Sizden Gelen Sorular
16.30 – 16.40 Ara
MELANOM OTURUMU
Oturum Başkanları: Dr. Arife ULAŞ, Dr. Mahmut Emre YILDIRIM, Dr. Mahmut BÜYÜKŞİMŞEK
16.40 – 17.00 Erken Evre Malign Melanomda Adjuvan Tedavi, Kime, Ne zaman? Ne Kadar Süre İle?
Dr. Özgecan DÜLGAR
17.00 – 17.20 BRAFm Metastatik Malign Melanomda Tedavi
Dr. Gökhan UÇAR
17.20 – 17.40 Metastatik Malign Melanomda İmmünoterapi
Dr. Ahmet GÜLMEZ
17.40 – 17.50 Sizden Gelen Sorular
09 NİSAN 2022 CUMARTESİ
AKCİĞER KANSERİNDE GÜNCEL GELİŞMELER OTURUMU
Oturum Başkanları: Dr. Nurettin KARAOĞLANOĞLU, Dr. Doğan UNCU
09.00 – 09.20 Akciğer Kanseri Cerrahisinde Temel Prensipler ve Lokal Tedaviler
Dr. İlknur AYTEKİN ÇELİK
09.20 – 09.50 Lokal ileri ve Metastatik Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde İmmünoterapi Verileri 2022
Dr. Mehmet Ali Nahit ŞENDUR
09.50 – 10.00 Sizden Gelen Sorular
10.00 – 10.10 Ara
AKCİĞER KANSERİNDE HEDEFLİ TEDAVİLER OTURUMU
Oturum Başkanları: Dr. Bülent YALÇIN, Dr. Mahmut GÜMÜŞ
10.10 – 10.30 ALK+ Metastatik Akciğer Kanserinde Tedavi Algoritması
Dr. Tuğba KÖŞ
10.30 – 10.50 EGFR Mutasyonu Pozitif Metastatik Akciğer Kanserinde Tedavi Algoritması
Dr. Şebnem YÜCEL
10.50 – 11.10 ROS1, BRAF, KRAS G12c ve Diğer Nadir Mutasyonu Pozitif Metastatik Akciğer Kanserinde Tedavi
Dr. Gökmen Umut ERDEM
11.10 – 11.20 Sizden Gelen Sorular
11.20 – 12.00 Öğle Arası
MEME KANSERİNDE GÜNCEL GELİŞMELER OTURUMU
Oturum Başkanları; Dr. Mehmet Ali GÜLÇELİK, Dr. Didem ŞENER DEDE
12.00 – 12.20 Meme Kanserinde Cerrahi Prensipler
Dr. Alper PARLAKGÜMÜŞ
12.20 – 12.40 HER2 Pozitif Meme Kanserinde Adjuvan/Neoadjuvan Tedavi Algoritması 2022
Dr. Berna BOZKURT DUMAN
12.40 – 13.00 Triple Negatif Metastatik Meme Kanserinde Tedavi Algoritması 2022
Dr. Nurgül YAŞAR
13.00 – 13.20 Hormon Reseptörü Pozitif Metastatik Meme Kanserinde Güncel Tedavi Algoritması 2022
Dr. Cihan EROL
13.20 – 13.30 Sizden Gelen Sorular
13.30 – 13.40 Ara
GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANSERLERİNDE GÜNCEL VERİLER İLE 2022’DE TEDAVİ OTURUMU
Oturum Başkanları: Dr. Birol BOSTANCI, Dr. Süleyman ÇETİNKÜNAR
13.40 – 14.00 Lokal İleri Özofagus Kanserinde Radyoterapi ile Tedaviyi Nasıl Yönetiyorum?
Dr. Serkan KAPLAN
14.00 – 14.20 Mide Kanserinde Adjuvan/Neoadjuvan Tedavi
Dr. Perihan PERKİN
14.20 – 14.40 Metastatik Mide ve Özofagus Kanseri Tedavisinde Güncel Tedavi Algoritması 2022
Dr. Mert TOHUMCUOĞLU
14.40 – 15.00 Sizden Gelen Sorular
15.00 – 15.10 Ara
GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANSERLERİNDE 2022’YE GİRİŞ OTURUMU
Oturum Başkanları: Dr. Mutlu DOĞANAY, Dr. Nedim TURAN
15.10 – 15.30 HPB Kanserlerde 2022
Dr. Selin ESEN
15.30 – 15.50 Kolon Kanserinde 2022
Dr. Teoman ŞAKALAR
15.50 – 16.00 Sizden Gelen Sorular
10 NİSAN 2022 PAZAR
GENİTOÜRİNER RENAL HÜCRELİ KARSİNOM OTURUMU
Oturum Başkanları: Dr. Timuçin ÇİL, Dr. Gökhan GÜRBÜZ
09.30 – 09.50 Renal Hücreli Karsinomda Cerrahi Tedavi
Dr. Levent ÖZDAL
09.50 – 10.10 Renal Hücreli Karsinomda Hedefli Tedaviler
Dr. Mutlu HIZAL
10.10 – 10.30 Metastatik Hastalıkta İmmünoterapi Hangi Basamakta Niçin?
Dr. Öznur BAL
10.30 – 10.50 Sizden Gelen Sorular
10.50 – 11.00 Ara
PROSTAT KANSERİ OTURUMU
Oturum Başkanları: Dr. M. Ali Nahit ŞENDUR, Dr. Öner ODABAŞ
11.00 – 11.20 Lokalize Hastalıkta Cerrahi Tedavi Seçenekleri
Dr. Ediz VURUŞKAN
11.20 – 11.40 Lokalize ve Oligometastatik Hastalıkta Radyoterapi Tedavisi?
Dr. Furkan ÖZTÜRK
11.40 – 12.00 Kastrasyon Duyarlı Hastalıkta Tedavi
Dr. Timuçin ÇİL
12.00 – 12.20 Kastrasyon Dirençli Hastalıkta Tedavi
Dr. Efnan ALGIN
12.20 – 12.40 Sizden Gelen Sorular
12.40 – 13.00 Öğle Arası
MESANE OTURUMU
Oturum Başkanları: Dr. Hakan ERÇİL, Dr. Selahattin MENTEŞ
13.00 – 13.20 Neoadjuvan Tedavi Hangi Hastaya Niçin?
Dr. Burak BİLGİN
13.20 – 13.40 Lokalize Hastalıkta Cerrahi Tedavi
Dr. Asım ÖZAYAR
13.40 – 14.00 Nüks Metastatik Hastalıkta Sistemik Tedavi Seçenekleri
Dr. Naziye AK
14.00 – 14.10 Sizden Gelen Sorular
14.10 – 14.20 Ara
JİNEKOLOJİK KANSERLER ÖZEL OTURUMU
Oturum Başkanları: Dr. Nilüfer BULUT, Dr. Muhammed Bülent AKINCI
14.20 – 14.40 Over Kanserinde Sistemik Tedavi
Dr. Ali OĞUL
14.40 – 15.00 Endometrium Kanserinde Güncel Onkolojik Yaklaşım
Dr. Özkan ALAN
15.00 – 15.20 Nüks Metastatik Serviks Kanserinde Sistemik Tedavi
Dr. Müslih ÜRÜN
15.20 – 15.30 Sizden Gelen Sorular
15.30 – 15.40 KAPANIŞ